top of page
Song 3.png

MỌI ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ:

0541 000 3233 68
QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG

Ngân hàng Vietcombank

CN Chương Dương (Hà Nội)
Swift code: BFTVVNVX (khi chuyển từ nước ngoài)

hoặc qua Paypal: https://paypal.me/songfoundation

elements03.png
Contact
bottom of page